Provozní podmínky

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rekreační nemovitost je nájemci k dispozici nejpozději od 16 hod v den příjezdu a musí být uvolněna do 10 hod v den odjezdu.

Zájemce je povinen zanechat objekt, který si pronajal v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli.

V celém objektu je zákaz užívání drog či jiných psychotropních látek, nepřiměřené pití alkoholických nápojů, skladování silně hořlavých nebo výbušných látek, rozdělávání ohně mimo topeniště krbových kamen a venkovního topeniště.

Noční klid musí být dodržen od 22 hod. do 6 hod.

Pobyt zvířat je povolen pouze ve vybraných objektech po předchozí dohodě s pronajímatelem.

Maximální počet ubytovaných osob je dán počtem lůžek v jednotlivých objektech.

STORNO PODMÍNKY          

  • Více než 30 dní před datem nástupu pobytu 75% z ceny objednaných služeb
  • Od 30 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50% z ceny objednaných služeb
  • Od 14 dní do nástupu propadá celá částka

ODPOVĚDNOST

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení všem osobám při jejich pobytu na chatě/vile. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chatu/vilu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob na jejich plnou odpovědnost. Chata/vila se předává a přebírá v řádném stavu nepoškozená a uklizená.

Nájemce odpovídá za všechny osoby s ním sdílející pronajatý objekt, za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, ztrátu, poškození objektu nebo jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.